کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی 

مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۷۹۱۸۵مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۱۱) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌­ای و مهارتی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ ، آیین‌­نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌­نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌­ای و مهارتی

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ایو مهارتی ـ مصوب ۱۳۹۶ـ .

ب ـ نظام: نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، موضوع بند (۲) ماده (۲) قانون.

پ ـ شورای­‌عالی: شورای­‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ایو مهارتی، موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون.

ت ـ کارگروه­‌های تخصصی: کارگروه‌­های ذیل شورای­‌عالی.

ث ـ مرکز سنجش: مرکز سنجش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای‌ و مهارتی و تعیین صلاحیت‌­های حرفه­‌ای، موضوع بند (۵) ماده (۲) قانون.

ج ـ دستگاه­‌های مجری: دستگاه­‌های مجری آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، موضوع بند (۷) ماده (۲) قانون.

چ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای­‌عالی.

ماده۲ـ به منظور تحقق اهداف نظام، مندرج در ماده (۱) قانون، شورای­عالی بدون ایجاد تشکیلاتی جدید با ترکیب تعیین‌­شده در ماده (۶) قانون تشکیل می‌شود.

تبصره۱ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسات شورا حضور می‌­یابند.

تبصره۲ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۶) قانون، سه نفر صاحب­‌نظر و متخصص دارای حداقل (۱۰) سال سابقه کار در حوزه آموزش و تربیت فنی، حرفه‌‏ای و مهارتی و تجربیات بازار کار، انتخاب می‌­شوند.

تبصره۳ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در غیاب رییس شورا جلسات را اداره می­‌کند.

تبصره۴ـ شورای‌­عالی حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

تبصره۵ ـ آیین‌­نامه نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای­‌عالی، توسط دبیرخانه شورا تهیه و به تصویب شورای‌­عالی می‌­رسد.

ماده۳ـ وظایف و اختیارات شورای­‌عالی به شرح زیر است:

الف ـ هماهنگی در سیاست­‌گذاری، تنظیم­‌گری و راهبری نظام در چهارچوب اسناد بالادستی.

ب ـ برقراری تعامل بین دستگاه‌­های مجری، بنگاه­‌های اقتصادی و تشکل­‌های صنفی.

پ ـ ایجاد هماهنگی و نظارت بر تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاه‌­های مجری.

ت ـ بررسی پیشنهاد اصلاح ساختارها و بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی جهت ارایه به مراجع قانونی ذی­ربط.

ث ـ تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی و شایستگی حِرف براساس نسخه استانداردهای ملی و بین­‌المللی طبقه­‌بندی حِرف و مشاغل.

ج ـ تصویب سازوکارهای لازم جهت مشارکت بهره‌­برداران در کلیه مراحل و فرایندهای آموزشی و تربیتی.

چ ـ طراحی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.

ح ـ تأیید چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای‌ ملی، موضوع ماده (۷) قانون و ارایه آن به هیأت وزیران برای تصویب.

خ ـ تأیید سازوکارهای لازم مربوط به آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی­‌های نوآوری و کارآفرینی، موضوع تبصره بند (۱۰) ماده (۱) قانون و ارایه آن به هیأت وزیران برای تصویب.

د ـ تصویب سازوکار ارتباط بین مدارک و گواهینامه­‌های صلاحیت حرفه‌ای مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی.

ذ ـ تصویب ضوابط تحرک‌­پذیری افقی و عمودی در گروه‌­های بزرگ شغلی تا سطوح بالای صلاحیت حرفه‌ای و آموزشی در چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی.

ر ـ بررسی و تصویب ضوابط و معیارهای تشکیل مراکز سنجش با لحاظ نقش نظام­ های حرفه‌­ای.

ز ـ تهیه و تصویب دستورالعمل پایش نظام و ارایه گزارش به مراجع ذی­صلاح.

ژ ـ بررسی و تصویب آیین‌­نامه تعیین انجمن‌­های علمی حرفه­ای، اتحادیه‌­ها و صنوف حرفه‌ای و شغلی جهت عضویت در ارکان نظام.

س ـ تصویب دستورالعمل­‌های اجرایی مورد نیاز در چهارچوب قانون.

ماده۴ـ دبیر شورای­‌عالی با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بین مدیران مجرب دستگاه­‌های اجرایی توسط معاون اول رییس جمهور( بدون حق رأی) منصوب می‌­شود.

ماده۵ ـ وظایف دبیرخانه به شرح زیر است:

الف ـ برنامه­ریزی و هماهنگی تشکیل جلسات شورای­‌عالی و کارگروه­های تخصصی.

ب ـ پشتیبانی علمی، پژوهشی و کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات و وضع مصوبات شورای‌­عالی با استفاده از نظرات کارگروه­‌های تخصصی و صاحب‌­نظران.

پ ـ نظارت مستمر بر حسن اجرای مصوبات شورای­عالی و نظارت بر کارگروه­‌های تخصصی و مستندسازی فعالیت­‌ها.

ت ـ تهیه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه­‌های مجری، کارگروه‌­های تخصصی و مراکز سنجش و ارایه آن به شورای‌­عالی.

ث ـ دریافت پیشنهاد دستگاه­‌ها در خصوص پیش­نویس آیین‌­نامه‌­ها، دستورالعمل‌­ها و سایر مقررات موضوع قانون جهت طرح و بررسی در کارگروه­‌های تخصصی.

ج ـ تعامل با مراکز بین‌­المللی به منظور هماهنگی، تبادل و بهره‌­گیری از ظرفیت­‌های آنها در استقرار نظام.

چ ـ سایر امور محول­ شده از سوی شورای‌­عالی.

تبصره۱ـ دبیرخانه با استفاده از نیرو و امکانات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر می‌­شود.

تبصره۲ـ دبیرخانه می­تواند از ظرفیت­‌های موجود دستگاه­های ذی­ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده کند.

ماده۶ ـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای‌­عالی، کارگروه‌­های تخصصی به شرح زیر بدون ایجاد تشکیلات جدید اداری زیر نظر شورا‌ی‌­عالی تشکیل می­‌شوند:

الف ـ کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی در سیاست­‌گذاری.

ب ـ کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه‌­ای.

پ ـ کارگروه تخصصی نظارت و سنجش.

تبصره ـ آیین‌­نامه داخلی کارگروه‌­های تخصصی از جمله نحوه تشکیل جلسات و انتخاب رؤسا و دبیران کارگروه­‌های یادشده توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب شورای‌­عالی می­رسد.

ماده۷ـ

الف ـ ترکیب اعضای کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی در سیاست­‌گذاری به شرح زیر است:

۱ـ نماینده ذی­ربط (درسطح مدیرکل) وزارتخانه‌­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، نیرو، جهادکشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و سازمان­های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و  معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده.

۲ـ رییس مرکز آمار ایران.

۳ـ نماینده ذی­ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (در سطح مدیرکل) با معرفی رییس سازمان.

۴ـ دبیر شورای­‌عالی.

۵ ـ رییس کانون عالی انجمن­‌های صنفی کارفرمایی ایران.

۶ ـ معاون ذی­ربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با معرفی رییس اتاق مذکور.

۷ـ معاون ذی­ربط اتاق اصناف ایران با معرفی رییس اتاق مذکور.

۸ ـ معاون ذی­ربط اتاق تعاون ایران با معرفی رییس اتاق مذکور.

تبصره ـ دو نفر صاحب­‌نظر و متخصص که یکی از آنها از بانوان باشد، به انتخاب دبیر شورای­‌عالی با دعوت رییس کارگروه می­‌توانند متناسب با موضوعات مطرح شده در جلسات کارگروه شرکت کنند.

ب ـ وظایف کارگروه راهبری و هماهنگی در سیاست­‌گذاری، تهیه و ارایه پیشنهادهای لازم به شورای­‌عالی در خصوص موارد زیر است:

۱ـ اهداف و سیاست­‌های اجرایی، خط ­مشی و اولویت‌­های نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.

۲ـ برقراری تعامل بین دستگاه‌­های مجری، بنگاه‌­های اقتصادی و تشکل‌‏های صنفی.

۳ـ سیاست­‌های لازم برای توسعه مشارکت بهره­‌برداران و نظام‌­های حرفه‌ای در مراحل مختلف از جمله نیازسنجی، برنامه‌­ریزی، تدوین استانداردها، اجرا، ارزشیابی و پایش آموزش‌­های تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.

۴ـ سازوکارهای لازم برای تقویت ارتباط بین نظام اطلاعات بازار کار، نظام اطلاعات آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و نظام طبقه­‌بندی مشاغل و صلاحیت حرفه­‌ای.

۵ ـ ساختارها و ترتیبات نهادی (قوانین و مقررات) آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.

۶ ـ اولویت‌­های پژوهشی مورد نیاز در خصوص نظام با رویکرد آینده‌­پژوهی.

۷ ـ سیاست­‌های اجرایی به منظور اثربخشی هدایت تحصیلی و هدایت شغلی در آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.

۸ ـ سازوکارهای ایجاد هماهنگی و نظارت بر تخصیص منابع و تسهیلات به مجریان.

ماده۸ ـ

الف ـ ترکیب اعضای کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه‌ای به شرح زیر است:

۱ـ نماینده ذی­ربط (در سطح مدیرکل) وزارتخانه­‌های آموزش و پرورش (دو نفر از آموزش دوره متوسطه کارودانش و فنی و حرفه‌­ای)، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان­‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور.

۲ـ معاون ذی­ربط دانشگاه فنی و حرفه‌ای با معرفی رییس دانشگاه.

۳ـ معاون ذی­ربط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی با معرفی رییس دانشگاه.

۴ـ معاون ذی­ربط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با معرفی رییس سازمان.

۵ ـ رییس مرکز آمار ایران.

۶ ـ رییس کانون عالی انجمن­‌های صنفی کارفرمایی ایران.

۷ـ معاون ذی­ربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با معرفی رییس اتاق مذکور.

۸ ـ معاون ذی­ربط اتاق اصناف ایران با معرفی رییس اتاق مذکور.

۹ـ معاون ذی­ربط اتاق تعاون ایران با معرفی رییس اتاق مذکور.

تبصره ـ دبیر شورای­عالی برحسب موضوع، می­‌تواند از نمایندگان نظام‌­های حرفه‌ای، سازمان­‌های تخصصی و سایر دستگاه‌‏ها دعوت به عمل آورد.

ب ـ وظایف کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه‌­ای، تهیه و ارایه پیشنهاد به شورای عالی در خصوص موارد زیر است:

۱ـ چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای و شاخص‌­های تعیین صلاحیت حرفه‌ای ملی.

۲ـ سازوکارهای مربوط به آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی­‌های نوآوری و کارآفرینی، موضوع تبصره بند (۱۰) ماده (۱) قانون.

۳ـ سازوکار و چهارچوب تدوین ضوابط، معیارها، تطبیق، ارزیابی و هم‌­سطح‌­سازی آموزش­‌های رسمی، غیررسمی و آموزش­‌های سازمان‌­نایافته با همکاری کارگروه تخصصی نظارت و سنجش از طریق استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه­‌ای.

۴ـ سازوکارهای انطباق و تعیین ارتباط بین سطوح نظام‌­های آموزشی و سطوح صلاحیت حرفه‌ای و حِرف موجود در بازار کار.

۵ ـ سازوکار ارتباط بین مدارک و گواهینامه‌­های صلاحیت حرفه‌ای مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی.

۶ ـ استانداردهای آموزشی و شایستگی­‌های حِرف و مشاغل براساس استانداردهای ملی و بین‌­المللی طبقه­‌بندی حِرف و مشاغل. 

۷ـ ضوابط تحرک­‌پذیری افقی و عمودی در گروه‌­های بزرگ شغلی تا سطوح بالای صلاحیت حرفه‌ای و آموزشی.

۸ ـ ضوابط و معیارهای مورد نیاز جهت استقرار صلاحیت حرفه­‌ا‌ی.

۹ـ شیوه‌­های جذب و به­کارگیری ارزیابان صلاحیت حرفه‌­ای.

ماده۹ـ

الف ـ ترکیب اعضای کارگروه تخصصی نظارت و سنجش به شرح زیر است:

۱ـ نماینده ذی­ربط (در سطح مدیرکل) وزارتخانه­‌های آموزش و پرورش (دو نفر از آموزش دوره متوسطه کارودانش و فنی و حرفه­‌ا‌ی)، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،
علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان­های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور.

۲ـ معاون ذی­ربط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی با معرفی رییس دانشگاه. 

۳ـ معاون ذی­ربط دانشگاه فنی و حرفه‌ای با معرفی رییس دانشگاه.

۴ـ معاون ذی­ربط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با معرفی رییس سازمان.

۵ ـ معاون ذی­ربط کانون عالی انجمن­‌های صنفی کارفرمایی ایران.

۶ ـ معاون ذی­ربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با معرفی رییس اتاق مذکور.

۷ ـ معاون ذی­ربط اتاق اصناف ایران با معرفی رییس اتاق مذکور.

۸ ـ معاون ذی­ربط اتاق تعاون ایران با معرفی رییس اتاق مذکور.

تبصره ـ دبیر شورای‌­عالی برحسب موضوع، می‌­تواند از نمایندگان نظام­‌های حرفه‌ای و سایر دستگاه‌‏ها دعوت به عمل آورد.

ب ـ وظایف کارگروه تخصصی نظارت و سنجش، تهیه و ارایه پیشنهاد به شورای عالی در خصوص موارد زیر است:

۱ـ الگوی نظارت، سنجش و ابزارسازی در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سطح ملی، بومی­‌سازی و به‌­روزرسانی آنها.

۲ـ راهکارهای اجرایی برای پیاده‌­سازی الگوهای سنجش، ارزشیابی و اعتبارسنجی.

۳ـ طراحی سازوکارهای مشارکت بهره‌­برداران و نظام‌­های حرفه‌ای در سنجش آموزش‌­های تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.

۴ـ طراحی، تدوین و تنظیم شاخص‌­های نظارت بر مراکز سنجش و سطح‌­بندی (درجه‌­بندی) آنها.

۵ ـ نظارت و ارزیابی مراکز سنجش و ارایه گزارش‌­های عملکردی مراکز یادشده.

۶ ـ چهارچوب اعتباربخشی، شیوه ارزیابی و سطح‌­بندی (درجه­‌بندی) مجریان در سطح ملی و استانی.

۷ـ ارزیابی و نظارت بر تحقق اهداف، اجرای سیاست‌­ها و برنامه‌­های نظام.

۸ ـ آیین‌­نامه نحوه تعیین انجمن‌­های علمی حرفه‌­ای، اتحادیه‌­ها و صنوف حرفه‌ای و شغلی جهت عضویت در ارکان نظام.

۹ ـ بررسی پایش عملکرد مجریان.

۱۰ ـ سازوکار اجرای ماده (۹) قانون در سطح استان.

ماده۱۰ـ در راستای اجرای ماده (۹) قانون، مراکز سنجش در سطح ملی و منطقه‌­ای (استانی) وابسته به شور‌‌ا‌ی­‌عالی با شرح وظایف زیر و با مشارکت نظام‌های حرفه‌ای تشکیل می­‌شود:

الف ـ سنجش و ارزشیابی آموزش‌­های موضوع قانون.

ب ـ تعیین صلاحیت حرفه‌ای نیروی کار در سطح ملی و منطقه­‌ای (استانی).

پ ـ سنجش و تشخیص شایستگی­‌ها و صلاحیت حرفه‌ای و شغلی.

ت ـ تعیین صلاحیت و شایستگی مجریان.

ث ـ اعطای مدارک صلاحیت حرفه‌ای و گواهینامه‌­های شایستگی شغلی.

ج ـارزشیابی و هم‌سطح‌­سازی آموزش­‌های فردی و سازما‌ن‌­نایافته با آموزش‌­های رسمی در چهارچوب صلاحیت حرفه‌­ای.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا