کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

مصوبه شماره۳۶۱۶۱/ت۵۶۶۲۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۳/۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آن‌ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و پیوست‌های آن درج شده است.

ب ـ کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها نسبت به انجام مأموریت‌های دستگاه، بر اساس سیاست‌های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط، توسط دستگاه اعلام و پس از بررسی شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد رسید.

ج ـ کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.

ماده۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند برای بازخریدی و بازنشستگی کارکنان مطابق
قوانین و مقررات مربوط و همچنین بازخریدی کارکنان مازاد و پرداخت وجوه بازخریدی، پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی از محل بودجه مصوب سال جاری و در سقف تخصیص اعتبار اقدام نمایند. در صورت مکفی نبودن اعتبار تخصیص­یافته، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیر منقول مازاد در اختیار خود مطابق ماده (۳) این آیین­نامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

تبصره ـ اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مانده مرخصی بر اساس قوانین و مقررات مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.

ماده۳ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف (۲۱۰۲۱۸) با عنوان "درآمد حاصل از مازاد فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول دستگاه‌های اجرایی" نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار جزء (۲۹) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹)‌ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان "اعتبارات موضوع بند (ب) تبصره (۱۲) ـ بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیر رسمی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان" را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع اختصاص دهد. شمول حکم این ماده در مورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

ماده۴ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین‌نامه از خزانه‌داری کل کشور، نسبت به آگاه نمودن مشمولین بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ اقدام نماید. درصورتی­که دستگاه‌ اجرایی نتواند برای جابجایی کارکنان مازاد خود به دستگاه اجرایی دیگر در همان شهر یا شهرستان، بدون رضایت مستخدم و یا جابجایی به شهر یا شهرستان‌های در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه‌های دیگر با رضایت آنان اقدام نماید، موظف است آنان را بازخرید و وجوه بازخریدی متعلق را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را شناسایی کرده و برای صدور مجوز فروش توسط دستگاه اجرایی به هیأت وزیران ارایه نماید.

ماده۶ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از اعتبارات این آیین‌نامه برای اجرایی نمودن ماده(۴۵)  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و   آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.

بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ب ـ دستگاههای اجرائی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. منابع حاصله جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۲۹ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد. اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا