کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

آیین­ نامه تشکل‏ های مردم­ نهاد

آیین­ نامه تشکل‏ های مردم­ نهاد

مصوب جلسه های ۱۳۹۴/۱۲/۲ و ۱۳۹۵/۵/۲۷ هیأت وزیران

با اصلاحات تا ۱۳۹۸/۳/۲۹

هیأت وزیران در جلسه­ های ۲/۱۲/۱۳۹۴، ۱۱/۱/۱۳۹۵ و ۲۷/۵/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۲۲۰ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین ­نامه تشکل­ های مردم نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه تشکل‏ های مردم­ نهاد

ماده ۱ـ نهاد مدنی نهادی غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا می­ شود.

تبصره ـ منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تأسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان مؤسس یا عضو است .

ماده ۲ـ تشکل­ مردم ­نهاد که در این آیین ­ نامه «تشکل» نامیده می‌شود، نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقیقی به ‏ شکل داوطلبانه و با رعایت مفاد این آیین ­ نامه‌ در موضوع مشخص پروانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت می ­ رسد .

تبصره ۱ـ منظور از غیرسیاسی، نداشتن فعالیت سیاسی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت‏ ها و انجمن‏ های سیاسی و صنفی و انجمن‏ های اسلامی یا اقلیت‏ های دینی شناخته‏ شده ـ مصوب۱۳۶۰ـ و منظور از غیرانتفاعی، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیت ‏‏‏ ها، به نفع اعضا، ‌موسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است .

تبصره۲ـ شبکه موضوع ماده (۴) با داشتن سایر شرایط، از حکم لزوم تأسیس تشکل توسط جمعی از اشخاص‏ حقیقی و تشکل محلی موضوع ماده (۲۱) با داشتن سایر شرایط از حکم لزوم دریافت پروانه فعالیت و ثبت تشکل مستثنی هستند.

تبصره ۳ـ نهادهای عمومی ‏غیردولتی، اتاق ­ ها و تشکل ­ های اقتصادی، تعاونی‌ها، سازمان‌های صنفی و حرفه ‏ ای، احزاب و تشکل ‏ های ‏ سیاسی،‌ کانون ‏ ها و سازمان‌های ‏ دانشجویی و دانش ‏ آموزی، سازمان ‏ های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه ‏ ها، مدارس و کارخانجات، انجمن‌های علمی،‌ مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت‌های مذهبی،‌ باشگاه‌های ورزشی،‌ مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ مصداق تشکل نبوده و از شمول این آیین ­ نامه خارج هستند .

ماده۳ـ محدوده جغرافیایی فعالیت هر تشکل،‏ یکی از سطوح ملی، منطقه‏ ای، استانی، شهرستانی یا بین‏ المللی است.

تبصره۱ـ سطح‏ منطقه‏ ای حداقل‏ دو و حداکثر پنج استان است و سطح بین‏ المللی به ‏خارج از مرزهای ‏ایران گسترش‏ دارد.

تبصره۲ـ محدوده جغرافیایی فعالیت تشکل محلی موضوع ماده (۲۱) یک روستا یا محله شهری است.

ماده ۴ـ تشکل ‏ هایی ‏ که موضوع فعالیت آن ها مشترک است درصورت وجود شرایط ‏ زیر می ‏ توانند تقاضای تشکیل شبکه در سطوح ‏ ملی ‏ یا استانی کنند :

الف ـ حداقل پنج تشکل باشند .

ب ـ حداقل دو سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته باشد .

پ ـ به وظیفه مندرج در ماده (۳۱) عمل کرده باشند .

تبصره ـ تشکل‌هایی که در سطح بین‏ المللی فعالیت می‏ کنند نمی‏ توانند تقاضای تشکیل شبکه کنند.

ماده ۵ ـ نهادهای مدنی خارجی که در یکی از کشورهای جهان رسماً به ثبت رسیده‏ و ماهیت اجتماعی دارند می‏ توانند درصورت داشتن شرایط مربوط و اخذ پروانه فعالیت با رعایت این آیین ­نامه و به خصوص مواد (۲۳) و (۲۴) در ایران فعالیت کنند.

ماده ۶ ـ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ‏ ها به ‏ عنوان مرجع اصلی سیاست ‏ گذاری و توسعه تشکل ‏ ها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل و دبیرخانه آن به ‏ ترتیب در وزارت کشور، استانداری ‏ ها و فرمانداری ‏ ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر می ‏ شود .

ماده ۷ـ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ‏ ها که در این آیین ­ نامه «شورای ملی» نامیده می ‏ شود، مرکب از معاون اجتماعی وزیر کشور به‏ عنوان رییس، نمایندگان وزارتخانه ‏های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمان‏ های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت‏ های امور زنان و خانواده و حقوقی رییس‏ جمهور و حسب مورد دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی ‏ ربط و چهار نماینده منتخب از تشکل‏ های ملی و منطقه‏ ای است. نماینده منتخب شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر (بدون حق رأی) در شورا حضور می‌یابد. (الحاقی ۱۳۹۸/۳/۲۹)

تبصره ـ نحوه انتخاب و مدت عضویت نمایندگان تشکل ‏ های عضو شورای ملی بر اساس دستورالعمل اجرایی این آیین ‏ نامه تعیین می ‏ شود.

ماده۸ ـ وظایف و اختیارات شورای ملی به شرح زیر است:

الف ـ تعیین سیاست‏ های‏ ترویجی، تشویقی و فرهنگ‏سازی برای تعمیق، ارتقا و نهادینه کردن مشارکت اجتماعی مردم از طریق تشکل‏ ها.

ب ـ هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی به منظور ظرفیت‏ سازی، ساماندهی و توانمندسازی برای توسعه تشکل‏ ها و نظارت بر آن ها.

پ ـ رسیدگی به اعتراضات تشکل‏‏ ها از شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه‏ های اجرایی ذی‏ربط.

ت ـ نظارت ‏بر فعالیت‌ها و عملکرد تشکل‏ های ‏ملی و منطقه‏ ای و بررسی و اعلام ‏نظر در مورد تخلف‏ ها و گزارش‌های رسیده از عملکرد تشکل‌ها.

ث ـ اعلام نظر و تصمیم‏ گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکل‌های ملی و منطقه‏ ای و شبکه‏ های موضوع ماده (۴).

ج ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین­ نامه در سطح کشور.

تبصره ـ مصوبات شورای ملی با تایید وزیر کشور در حدود وظایف موضوع این ماده و رعایت قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می‌شود و دبیر شورای ملی، مسئولیت ابلاغ، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد.

ماده۹ـ شورای ‏استانی توسعه و حمایت از تشکل‏ ها که در این آیین ­نامه «شورای استانی» نامیده ‏می‏ شود، مرکب‏ از معاون ذی­ربط استاندار به‏ عنوان رییس، نمایندگان ادارات ‏کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت ‏محیط‌ ‏زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و دستگاه یا دستگاه‏ های تخصصی استانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکل‏ های استانی است. نماینده منتخب شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر (بدون حق رأی) در شورا حضور می‌یابد. (الحاقی ۱۳۹۸/۳/۲۹)

ماده۱۰ـ وظایف و اختیارات شورای استانی به شرح زیر است:

الف ـ اجرای مفاد این آیین ­نامه در سطح استان.

ب ـ اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای ملی.

پ ـ نظارت‏ بر عملکرد و هماهنگی میان دستگاه‏ های اجرایی استانی به‏ منظور اجرای این آیین ­نامه و مصوبات شورای‏ ملی.

ت ـ حمایت از مشارکت تشکل‏ های استانی در فرآیند توسعه پایدار استان.

ث ـ اعلام نظر و تصمیم‏ گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکل‏ های استانی.

ج ـ بررسی و تصمیم‏ گیری در مورد گزارش‌های ارایه‏ شده از سوی دبیرخانه شورای ‏استانی درباره عملکرد یا تخلفات تشکل‏ های استانی.

چ ـ تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری استان.

ح ـ تعیین سیاست ‏های حمایتی برای توان‏ افزایی و توسعه کمی و کیفی تشکل‏ های استانی.

خ ـ ارایه گزارش موردی و سالانه از وضعیت کمی وکیفی توسعه تشکل‏ های استانی، شهرستانی و محلی به شورای ‏ملی.

ماده۱۱ـ شورای شهرستانی توسعه و حمایت از ‏تشکل‏ ها که در این آیین­ نامه شورای شهرستانی نامیده ‏می‏ شود، مرکب ‏از فرماندار به ‏عنوان رییس، نمایندگان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت‏ محیط‏ زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان و دستگاه یا دستگاه ‏های تخصصی شهرستانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکل‏ های شهرستانی است. نماینده منتخب شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر (بدون حق رأی) در شورا حضور می‌یابد. (الحاقی ۱۳۹۸/۳/۲۹)

ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات شورای شهرستانی به شرح زیر است:

الف ـ اجرای مفاد این آیین­ نامه در سطح شهرستان.

ب ـ اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای‏ ملی و شورای‏ استانی ‏مربوط.

پ ـ نظارت بر عملکرد و هماهنگی میان دستگاه‏ های اجرایی شهرستانی به‏ منظور اجرای این آیین­ نامه و مصوبات شورای ملی و شورای استانی مربوط.

ت ـ حمایت از مشارکت تشکل‏ های شهرستانی در فرآیند توسعه پایدار شهرستان.

ث ـ اعلام نظر و تصمیم‏ گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکل‏ های شهرستانی.

ج ـ بررسی و تصمیم‏ گیری در مورد گزارش‌های ارایه‏ شده از سوی دبیرخانه شورای شهرستانی در باره عملکرد یا تخلفات تشکل‏ های شهرستانی.

چ ـ تعامل با دستگاه‌های اجرایی شهرستان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری شهرستان.

ح ـ تعیین سیاست‏ های حمایتی برای توان‏ افزایی و توسعه کمی و کیفی تشکل‏ های شهرستانی.

خ ـ ارایه گزارش موردی و سالانه  از وضعیت کمی و کیفی توسعه تشکل‏ های شهرستانی و محلی به شورای ملی و شورای استانی مربوط.

ماده۱۳ـ انتخاب نمایندگان تشکل‏ ها برای عضویت در شوراهای استانی و شهرستانی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای ملی صورت می‏ گیرد.

ماده۱۴ـ درخواست تأسیس تشکل ‏ها متناسب با محدوده مورد نظر برای فعالیت به دبیرخانه شورای ذی‏ربط ارایه می ‏شود و دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تأسیس تشکل، نسبت به بررسی درخواست اقدام و در صورتی که درخواست ارایه‏ شده مغایرتی با شرایط تأسیس تشکل در چارچوب مفاد این آیین­ نامه، نداشته باشد اجازه تأسیس تشکل را صادر کنند.

تبصره ۱ـ اجازه تأسیس صرفاً به معنای موافقت اولیه و موقت با درخواست صدور پروانه تشکل و طی مراحل دریافت پروانه فعالیت است و پروانه فعالیت محسوب نمی ‏ شود .

تبصره ۲ـ جوانان متقاضی تأسیس تشکل می ‏ توانند درخواست خود را برای بررسی و صدور اجازه تأسیس تشکل با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده به وزارت ورزش و جوانان ارایه کنند . 

ماده۱۵ـ پس از صدور اجازه تأسیس تشکل، هیأت موسس آن باید ظرف یک ماه مطابق اساسنامه خود نسبت به استقرار ارکان تشکل اقدام و اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار ارکان را تنظیم و برای تایید به دبیرخانه شورای ذی‏ربط ارائه کند.

ماده ۱۶ـ اساسنامه تشکل باید دارای موارد زیر باشد :

الف ـ نام و عنوان و درصورت داشتن، عنوان اختصاری .

تبصره ـ عناوینی مانند سازمان که اختصاص به تشکیلات و ساختار دولتی و نهادهای حاکمیتی داشته ‏ باشد، نمی‌تواند در نامگذاری تشکل به ‏ کار گرفته شود .

ب ـ اهداف .

پ ـ موضوع فعالیت .

ت ـ مدت فعالیت .

ث ـ محدوده جغرافیایی و مرکز اصلی فعالیت .

ج ـ نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی .

چ ـ ارکان و تشکیلات، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت ‏ های آنها .

ح ـ نحوه تعیین صاحبان امضای مجاز .

خ ـ نحوه تغییر و تجدید نظر در مواد اساسنامه .

د ـ نحوه ارائه گزارش مالی و اجرایی به مراجع ذی‌‌ربط و ذی‌نفعان .

ذ ـ نحوه اداره تشکل .

ر ـ میزان سرمایه اولیه .

ز ـ دوره ‏ زمانی تشکیل جلسات شورای ‏ عمومی و شورای ‏ مرکزی ‏ تشکل .

س ـ نحوه تامین منابع مالی تشکل .

ش ـ نحوه انحلال .

ص ـ مشخص ساختن وضعیت دارایی ‏ ها پس از انحلال .

ماده ۱۷ـ هیأت موسس،‌ شورای مرکزی، دبیر یا عناوین معادل طبق اساسنامه تشکل، باید دارای شرایط عمومی زیر باشند :

الف ـ داشتن حداقل هجده سال سن تمام .

ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

پ ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

ت ـ عدم وابستگی به احزاب، سازمان ‏ ها وگروه ‏ های غیرقانونی .

ث ـ نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه .

تبصره ـ هیأت موسس تشکل باید دارای حداقل پنج عضو باشد .

ماده۱۸ـ دبیرخانه شورای ذی‏ربط موظف است اقدامات اجرایی لازم را در زمان معین و در چارچوب این آیین­نامه و دستورالعمل اجرایی آن انجام دهد.

ماده ۱۹ـ پروانه فعالیت تشکل ‏ هایی که درخواست فعالیت در سطح ملی یا منطقه ‏ ای دارند در صورتی که اهداف و موضوع فعالیت ‏ شان به تشخیص شورای ملی از ماهیت ملی یا منطقه ‏ ای برخوردار باشد و توانایی آنها برای فعالیت در سطح مورد درخواست برای شورا احراز شود به طور موقت برای مدت دو سال صادر می ‏ شود و در صورتی که طی این مدت تشکل ‏ های ملی در بیش از پنج استان و تشکل ‏ های منطقه ‏ ای در بیش از یک استان فعالیت داشته باشند پروانه آنها به صورت چهارساله صادر شده و در غیر این صورت به تشکل استانی تبدیل می‌شوند .

ماده ۲۰ـ از تاریخ لازم ‏ الاجرا شدن این آیین ­ نامه، پروانه فعالیت تشکل ‏ ها در دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی صادر و عیناً جهت ثبت رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌شود .

تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اعلام دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی، درخصوص انتشار آگهی ثبت و تغییرات تشکل ‏ ها اقدام کند .

ماده۲۱ـ تقاضای ایجاد تشکل‏های محلی که توسط حداقل سه نفر از اهالی بالای هجده سال ارایه می‌شود برای ثبت اطلاعات به بخشداری محل فعالیت ارایه می‏ شود.

ماده۲۲ ـ بخشداری‏ ها موظفند پس از دریافت تقاضای ایجاد تشکل محلی نسبت به ثبت مشخصات فردی اعضا، ‌موضوع فعالیت و نشانی محل فعالیت اقدام و پس از ثبت اطلاعات، تشکل ­یادشده می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.

ماده۲۳ـ به ‏منظور تصمیم‏گیری و نظارت بر فعالیت تشکل‌های بین‏المللی موضوع ماده (۳) و نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (۵) کارگروهی مرکب از معاون وزارت کشور (رییس) و نمایندگان‏ وزارت‏ امور خارجه، وزارت‏ اطلاعات و حسب ‏مورد دستگاه‏ تخصصی‏ مربوط تشکیل ‏می‌شود.

ماده ۲۴ـ وظایف‏کارگروه‏ موضوع ‏ماده (۲۳) به‏ شرح زیر است:

الف ـ بررسی ‏و تصمیم‏گیری در مورد صدور پروانه ‏فعالیت برای ‏انجمن‌های دوستی که تقاضای فعالیت برای توسعه روابط دوستانه بین ملت ایران با یک کشور خارجی در چارچوب دیپلماسی عمومی را دارند، اجازه و نحوه فعالیت سایر تشکل‏های ‏بین‏المللی موضوع ماده (۳) و فعالیت تشکل‌های متقاضی فعالیت در حوزه اتباع ‏بیگانه.

ب ـ بررسی و صدور مجوز درخصوص فعالیت مشترک تشکل‏ها با دولت‌ها، سفارت‌خانه‌ها یا نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (۵)، دریافت هرگونه کمک یا عقد قرارداد با دولت‌ها، سفارتخانه‌ها و نهادهای ‏مدنی خارجی موضوع ماده (۵) و سایر نهادهای ‏بین‌المللی و دایر کردن شعبه و دفتر نمایندگی در خارج از کشور.

پ ـ بررسی و صدور مجوز در خصوص فعالیت نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (۵).

ت ـ نظارت ‏بر فعالیت تشکل‏ها و نهادهای موضوع ماده (۲۳) و اعلام نظر در مورد تخلفات و گزارش‏های رسیده از عملکرد آنها.

تبصره ۱ـ انجمن‌های دوستی موضوع این ماده تنها می‌توانند در یک کشور فعالیت کنند و اعضای آنها نیز تنها می‌توانند در یک انجمن، مسئولیت اصلی و رسمی داشته باشند.

تبصره ۲ـ تشکل‏های بین‏ المللی موضوع ماده (۳) و همچنین سایر تشکل ‏هایی که خواستار فعالیت موردی در سطح بین‏ المللی هستند برای انجام اقدامات موضوع بند (ب) این ماده باید پس‏ از ارایه درخواست و دریافت مجوز مربوط اقدام‏ کنند.

ماده ۲۵ـ نحوه حضور و عضویت تشکل ­ ها در مجامع بین ­ المللی، برقراری ارتباط با سفارتخانه ­ ها یا آژانس ­ های وابسته به سازمان ملل متحد، فعالیت با آژانس ­ های وابسته به سازمان ملل متحد با دعوت از شخصیت ­ های خارجی و چگونگی اطلاع ­ رسانی در این موارد به مراجع مربوط، در دستورالعمل اجرایی این آیین ­ نامه تعیین می ­ شود .

ماده ۲۶ـ درصورت تخلف تشکل‏ های موضوع ماده (۲۳) از انجام تکالیف مربوط به اطلاع ‏ رسانی و دریافت مجوز از کارگروه ‏موضوع‏ ماده (۲۳) یا انجام فعالیت در یک کشور بدون دریافت مجوز، کارگروه مذکور رسیدگی کرده و پس ‏ از استماع دفاعیه تشکل، حسب ‏ اقتضا و متناسب با تخلف، به ‏ ‏ شرح ‏ زیر صدور رای می ‏ کند :

۱ـ تذکر کتبی ‏ و درج در پرونده با تعیین ‏ مهلت برای ‏ اصلاح ‏ وضعیت ‏ تشکل .

۲ـ تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه .

۳ـ درخواست انحلال تشکل متخلف از دادگاه صالح .

تبصره ـ کارگروه ‏ مذکور موظف ‏ است در زمان ‏ رسیدگی، ازتشکل ذی ‏ نفع برای ‏ حضور درجلسه و ارایه دفاعیات دعوت ‏ کند .

ماده ۲۷ـ نهاد‏های مدنی خارجی موضوع ماده (۵) برای فعالیت در ایران باید مدارک زیر را به کارگروه ‏موضوع‏ ماده (۲۳) ارایه و موافقت کارگروه مذکور را تحصیل کنند:

الف ـ درخواست کتبی با تعیین محدوده زمانی و مکانی حضور و فعالیت در ایران.

ب ـ اساسنامه و آگهی ثبت و ترجمه رسمی آن.

پ ـ موضوع فعالیت مورد نظر.

ماده ۲۸ـ کارگروه ‏موضوع‏ ماده (۲۳) پس‏ از دریافت مدارک موضوع ماده (۲۷) نسبت ‏به بررسی درخواست اقدام و ضمن احراز غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی بودن درخواست‏ دهنده و عدم مغایرت فعالیت‌ اعلام‏ شده با قوانین و مقررات ایران تصمیم‏گ یری می‏کند.

ماده ۲۹ـ تشکل ‏ ها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن، از حقوق زیر برخوردار می ‏ شوند :

الف ـ مشاوره، اظهارنظر و ارایه پیشنهاد راهکارها به دستگاه ‏ های اجرایی متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل .

ب ـ دیده ‏ بانی و نظارت بر عملکرد سایر بخش ‏ های جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خود .

پ ـ ارایه خدمات اجتماعی حسب تخصص و حوزه فعالیت .

ت ـ مشارکت در اجرای برنامه ‏ ها و پروژه ‏ های دستگاه ‏ های اجرایی، بخش خصوصی و سازمان ‏ های بین ‏ المللی مورد تایید کارگروه ‏موضوع‏ ماده (۲۳) و سایر دستگاه ‏ های ذی ‏ ربط از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها .

ث ـ عقد تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ‏ از دولتی و غیردولتی داخل ‏ و خارج مطابق قوانین و مقررات ‏ جاری ‏ کشور .

ج ـ برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ‏ ها در جهت تحقق اهداف تشکل پس از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوط .

چ ـ ارایه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اینترنتی و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع ‏ رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

ح ـ دادخواهی در مراجع قضایی، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط .

ماده ۳۰ـ تشکل موظف است منابع تامین هزینه‌های خود را با رعایت ضوابط این آیین ­ نامه در اساسنامه تعیین کند .

ماده ۳۱ـ تشکل موظف است دریافت ‏ ها و پرداخت ‏ های خود را از طریق حساب بانکی صورت دهد و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کند .

ماده ۳۲ـ تقسیم اموال و مازاد درآمد تشکل در میان مؤسسان، اعضا و مدیران قبل از انحلال ممنوع است .

ماده ۳۳ـ تشکل موظف است امکان دسترسی بازرسان دبیرخانه شورای ذی ‏ ربط را به اطلاعات و اسناد خود در حضور نماینده تشکل و صرفاً در محل دفتر تشکل فراهم کند .

ماده ۳۴ـ در صورتی ‏ که دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و یا شهرستانی راسأ یا از طریق دستگاه ‏ های اجرایی تخصصی، تخلفات و یا خروج از شرایط تأسیس تشکل را احراز کند گزارش مستند مربوط را به شورای ذی ‏ ربط ارایه می‌کند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستندات ارایه ‏ شده و پس از استماع دفاعیه تشکل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رای می‌کند :

۱ـ تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل .

۲ـ تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه .

۳ـ درخواست انحلال تشکل متخلف توسط شورای ملی از دادگاه صالح .

تبصره ۱ـ تشکل ‏ ها می‌توانند مراتب اعتراض خود را از تصمیم شورای شهرستان به شورای استان و از تصمیم شورای استان به شورای ملی ارایه کنند .

تبصره ۲ـ دبیرخانه شورای ذی ‏ ربط موظف است در زمان رسیدگی به گزارش تخلف یا شکایت، از تشکل ذی ‏ نفع برای حضور در جلسه و ارایه دفاعیات دعوت به عمل آورد .

ماده ۳۵ـ دستگاه‌های ‏ اجرایی موظفند به ‏ منظور تحقق اهداف این آیین ­ نامه و کمک به توسعه مشارکت ‏ تشکل ‏ ها در امور اجتماعی، نسبت به شناسایی و واگذاری تصدی‌ها و فعالیت ‏ های اجتماعی قابل واگذاری دستگاه متبوع به تشکل ‏ ها مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند .

ماده ۳۶ـ انحلال تشکل به دو شکل زیر صورت می ‏ پذیرد :

الف ـ انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه .

ب ـ انحلال اجباری در صورت رأی دادگاه صالح یا عدم امکان تطبیق وضعیت تشکل موضوع ماده (۳۹).

ماده ۳۷ـ کلیه تشکل ‏ هایی که قبل از لازم ‏ الاجراشدن این آیین ­ نامه تأسیس شده‌اند، ظرف دو سال از تاریخ لازم ‏ الاجراشدن این آیین ­ نامه باید نسبت به تطبیق وضعیت خود با این آیین ­ نامه اقدام کنند .

ماده ۳۸ـ از تاریخ لازم ‏ الاجرا شدن این آیین ­ نامه، تشکل ‏ هایی که به ‏‏ عنوان مؤسسات موضوع بند (۱۳) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قصد فعالیت در زمینه ‏ های تصریح ‏ شده در ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور ـ مصوب ۱۳۵۹ـ دارند در چارچوب احکام این آیین ­ نامه از سازمان بهزیستی کشور پروانه فعالیت دریافت می ‏ کنند و به ثبت می ‏ رسند .

ماده ۳۹ـ دستورالعمل اجرایی این آیین ­ نامه ظرف شش ماه از تاریخ لازم ­ الاجراشدن آن توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ابلاغ می ‏ شود .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا