انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

آزمون وکالت ۹۶

[vc_row][vc_column][vc_hoverbox image=”34561″ primary_title=”” primary_title_font_container=”color:%23000000″ primary_title_use_theme_fonts=”yes” primary_title_css_animation=”fadeIn” hover_title=”توضحات آزمون وکالت ۹۶″ shape=”square” hover_background_color=”white” el_width=”50″ css_animation=”fadeIn” use_custom_fonts_primary_title=”true”]در این صفحه اطلاعات مربوط به آزمون وکالت ۹۶ درج می شود.
اطلاعات موجود در این صفحه به صورت لحظه ای بروزرسانی می گردد.[/vc_hoverbox][vc_custom_heading text=”مطالب مهم برای آزمون وکالت ۹۶ ” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23000084″ css=”.vc_custom_1511952834292{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 30px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_raw_html]JTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmVraHRlYmFyLmNvbSUyRiUyNWQ4JTI1YWYlMjVkOCUyNWE3JTI1ZDklMjU4NiUyNWQ5JTI1ODQlMjVkOSUyNTg4JTI1ZDglMjVhZi0lMjVkOCUyNWFmJTI1ZDklMjU4MSUyNWQ4JTI1YWElMjVkOCUyNWIxJTI1ZGElMjU4NiUyNWQ5JTI1ODctJTI1ZDglMjViMyUyNWQ5JTI1ODglMjVkOCUyNWE3JTI1ZDklMjU4NCUyNWQ4JTI1YTclMjVkOCUyNWFhLSUyNWQ4JTI1YTIlMjVkOCUyNWIyJTI1ZDklMjU4NSUyNWQ5JTI1ODglMjVkOSUyNTg2LSUyNWQ5JTI1ODglMjVkYSUyNWE5JTI1ZDglMjVhNyUyNWQ5JTI1ODQlMjVkOCUyNWFhLTk2JTJGJTIyJTNFJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ5JTg0JUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTgxJUQ4JUFBJUQ4JUIxJURBJTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUEyJUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFBJTIwJURCJUI5JURCJUI2JTNDJTJGYSUzRSUzQyUyRmJyJTNFJTNDJTJGYnIlM0UlMEElM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuZWtodGViYXIuY29tJTJGJTI1ZDglMjViMSUyNWQ5JTI1ODglMjVkOCUyNWI0LSUyNWQ5JTI1ODUlMjVkOCUyNWFkJTI1ZDglMjVhNyUyNWQ4JTI1YjMlMjVkOCUyNWE4JTI1ZDklMjU4Ny0lMjVkOSUyNTg2JTI1ZDklMjU4NSUyNWQ4JTI1YjElMjVkOSUyNTg3LSUyNWQ4JTI1YWUlMjVkOCUyNWE3JTI1ZDklMjU4NS0lMjVkOSUyNTg4LSUyNWQ5JTI1ODUlMjVkOCUyNWI5JTI1ZDglMjVhZiUyNWQ5JTI1ODQlMjVlMiUyNTgwJTI1OGMlMjVkYSUyNWFmJTI1ZGIlMjU4YyUyNWQ4JTI1YjElMjVkYiUyNThjLSUyNWQ4JTI1YWYlMjVkOCUyNWIxLSUyNWQ4JTI1YTIlMjVkOCUyNWIyJTI1ZDklMjU4NSUyRiUyMiUzRSVEOCVCMSVEOSU4OCVEOCVCNCUyMCVEOSU4NSVEOCVBRCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOSU4NyUyMCVEOCVBRSVEOCVBNyVEOSU4NSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NiVEQSVBRiVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBMiVEOCVCMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOSU4NiUyMCVEOSU4OCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBQSUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZiciUzRSUzQyUyRmJyJTNFJTBBJTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmVraHRlYmFyLmNvbSUyRiUyNWQ4JTI1YWElMjVkOSUyNTgxJTI1ZGElMjVhOSUyNWRiJTI1OGMlMjVkYSUyNWE5LSUyNWQ4JTI1YjglMjVkOCUyNWIxJTI1ZDklMjU4MSUyNWRiJTI1OGMlMjVkOCUyNWFhLSUyNWQ4JTI1YTIlMjVkOCUyNWIyJTI1ZDklMjU4NSUyNWQ5JTI1ODglMjVkOSUyNTg2LSUyNWQ5JTI1ODglMjVkYSUyNWE5JTI1ZDglMjVhNyUyNWQ5JTI1ODQlMjVkOCUyNWFhLSUyNWRiJTI1YjklMjVkYiUyNWI2LSUyNWRhJTI1YTklMjVkOCUyNWE3JTI1ZDklMjU4NiUyNWQ5JTI1ODglMjVkOSUyNTg2JTI1ZTIlMjU4MCUyNThjJTI1ZDklMjU4NyUyNWQ4JTI1YTctJTI1ZDglMjVhOCUyRiUyMiUzRSVEOCVBQSVEOSU4MSVEQSVBOSVEQiU4QyVEQSVBOSUyMCVEOCVCOCVEOCVCMSVEOSU4MSVEQiU4QyVEOCVBQSUyMCVEOCVBMiVEOCVCMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOSU4NiUyMCVEOSU4OCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBQSUyMCVEQiVCOSVEQiVCNiUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU4OCVEOSU4NiVFMiU4MCU4QyVEOSU4NyVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVCMyUyMCVEOCVCMyVEOSU4NyVEOSU4NSVEQiU4QyVEOSU4NyUyMCVEOCVBMiVEOCVCMiVEOCVBNyVEOCVBRiUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBQiVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBRiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZiciUzRSUzQyUyRmJyJTNFJTBBJTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmVraHRlYmFyLmNvbSUyRiUyNWRhJTI1YTklMjVkOCUyNWE3JTI1ZDglMjViMSUyNWQ4JTI1YWEtJTI1ZDglMjViNCUyNWQ4JTI1YjElMjVkYSUyNWE5JTI1ZDglMjVhYS0lMjVkOCUyNWFmJTI1ZDglMjViMS0lMjVkOCUyNWEyJTI1ZDglMjViMiUyNWQ5JTI1ODUlMjVkOSUyNTg4JTI1ZDklMjU4Ni0lMjVkOSUyNTg4JTI1ZGElMjVhOSUyNWQ4JTI1YTclMjVkOSUyNTg0JTI1ZDglMjVhYS0lMjVkYiUyNWI5JTI1ZGIlMjViNiUyRiUyMiUzRSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBQSUyMCVEOCVCNCVEOCVCMSVEQSVBOSVEOCVBQSUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBMiVEOCVCMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOSU4NiUyMCVEOSU4OCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBQSUyMCVEQiVCOSVEQiVCNiUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZiciUzRSUzQyUyRmJyJTNF[/vc_raw_html][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_raw_html]JTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmVraHRlYmFyLmNvbSUyRmNhdGVnb3J5JTJGJTI1RDglMjVBMiUyNUQ4JTI1QjIlMjVEOSUyNTg1JTI1RDklMjU4OCUyNUQ5JTI1ODYlMkYlMjVEOCUyNUEyJTI1RDglMjVCMiUyNUQ5JTI1ODUlMjVEOSUyNTg4JTI1RDklMjU4Ni0lMjVEOSUyNTg4JTI1REElMjVBOSUyNUQ4JTI1QTclMjVEOSUyNTg0JTI1RDglMjVBQSUyRiUyMiUzRSVEOCVBMiVEOCVBRSVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBNyVEOCVBRSVEOCVBOCVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVBMiVEOCVCMiVEOSU4NSVEOSU4OCVEOSU4NiUyMCVEOSU4OCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBQSUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZiciUzRSUzQyUyRmJyJTNFJTBBJTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmVraHRlYmFyLmNvbSUyRiUyNWRhJTI1YTklMjVkOSUyNTg0JTI1ZGIlMjU4YyUyNWQ4JTI1YWYtJTI1ZDglMjVhMiUyNWQ4JTI1YjIlMjVkOSUyNTg1JTI1ZDklMjU4OCUyNWQ5JTI1ODYtJTI1ZDklMjU4OCUyNWRhJTI1YTklMjVkOCUyNWE3JTI1ZDklMjU4NCUyNWQ4JTI1YWEtJTI1ZGIlMjViOSUyNWRiJTI1YjYtJTI1ZDklMjU4NSUyNWQ5JTI1ODYlMjVkOCUyNWFhJTI1ZDglMjViNCUyNWQ4JTI1YjEtJTI1ZDglMjViNCUyNWQ4JTI1YWYlMkYlMjIlM0UlREElQTklRDklODQlREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQTIlRDglQjIlRDklODUlRDklODglRDklODYlMjAlRDklODglREElQTklRDglQTclRDklODQlRDglQUElMjAlREIlQjklREIlQjYlM0MlMkZhJTNFJTNDJTJGYnIlM0UlM0MlMkZiciUzRSUwQSUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5la2h0ZWJhci5jb20lMkYlMjVkOCUyNWFhJTI1ZDglMjViOSUyNWQ4JTI1YWYlMjVkOCUyNWE3JTI1ZDglMjVhZi0lMjVkOCUyNWI0JTI1ZDglMjViMSUyNWRhJTI1YTklMjVkOCUyNWFhJTI1ZTIlMjU4MCUyNThjJTI1ZGElMjVhOSUyNWQ5JTI1ODYlMjVkOSUyNTg2JTI1ZDglMjVhZiUyNWRhJTI1YWYlMjVkOCUyNWE3JTI1ZDklMjU4Ni0lMjVkOCUyNWEyJTI1ZDglMjViMiUyNWQ5JTI1ODUlMjVkOSUyNTg4JTI1ZDklMjU4Ni0lMjVkOSUyNTg4JTI1ZGElMjVhOSUyNWQ4JTI1YTclMjVkOSUyNTg0JTI1ZDglMjVhYS0lMjVkOCUyNWIzJTI1ZDglMjVhNyUyNWQ5JTI1ODQtJTI1ZGIlMjViOSUyNWRiJTI1YjYlMkYlMjIlM0UlRDglQUElRDglQjklRDglQUYlRDglQTclRDglQUYlMjAlRDglQjQlRDglQjElREElQTklRDglQUElRTIlODAlOEMlREElQTklRDklODYlRDklODYlRDglQUYlREElQUYlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQTIlRDglQjIlRDklODUlRDklODglRDklODYlMjAlRDklODglREElQTklRDglQTclRDklODQlRDglQUElMjAlRDglQjMlRDglQTclRDklODQlMjAlREIlQjklREIlQjYlM0MlMkZhJTNFJTNDJTJGYnIlM0UlM0MlMkZiciUzRSUwQSUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5la2h0ZWJhci5jb20lMkYlMjVkOSUyNTg2JTI1ZDklMjU4NSUyNWQ5JTI1ODglMjVkOSUyNTg2JTI1ZDklMjU4Ny0lMjVkYSUyNWE5JTI1ZDglMjVhNyUyNWQ4JTI1YjElMjVkOSUyNTg2JTI1ZDglMjVhNyUyNWQ5JTI1ODUlMjVkOSUyNTg3LSUyNWQ4JTI1YWYlMjVkOCUyNWE3JTI1ZDklMjU4OCUyNWQ4JTI1YjclMjVkOSUyNTg0JTI1ZDglMjVhOCUyNWQ4JTI1YTclMjVkOSUyNTg2LSUyNWQ4JTI1YTIlMjVkOCUyNWIyJTI1ZDklMjU4NSUyNWQ5JTI1ODglMjVkOSUyNTg2LSUyNWQ5JTI1ODglMjVkYSUyNWE5JTI1ZDglMjVhNyUyNWQ5JTI1ODQlMjVkOCUyNWFhLTk2JTJGJTIyJTNFJUQ5JTg2JUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg4JUQ4JUI3JUQ5JTg0JUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUEyJUQ4JUIyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFBJTIwJURCJUI5JURCJUI2JTNDJTJGYSUzRSUzQyUyRmJyJTNF[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

اعلام پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خراسان، اسامی ۱۰۶ نفر را به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۶ در این کانون اعلام کرد.
پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای دادگستری خراسان[/vc_column_text][vc_column_text]

اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای همدان

کانون وکلای دادگستری همدان، اسامی ۵۰نفر را به عنوان پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۶ اعلام کرد.
اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای همدان[/vc_column_text][vc_column_text]

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای البرز منتشر شد

کانون وکلای دادگستری البرز، اسامی ۱۰۰ نفر را به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی آزاد و ایثارگر این کانون در آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۶ اعلام کرد.
پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای البرز[/vc_column_text][vc_column_text]

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای لرستان

کانون وکلای دادگستری لرستان امروز، شنبه ۲۳ دی‌ماه ۹۶، اسامی ۴۵ نفر پذیرفته‌شده‌ی نهایی در آزمون وکالت سال جاری این کانون را اعلام کرد.
برای اطلاع از اسامی به صفحه زیر مراجعه کنید :
پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای لرستان[/vc_column_text][vc_column_text]

نتایج آزمون وکالت ۹۶ اعلام شد

داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org نتیجه آزمون را مشاهده کنند. [/vc_column_text][vc_column_text]

نتایج آزمون وکالت ۹۶ حداکثر تا ۳ بهمن اعلام می‌شود

ییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۹۶ حداکثر تا تاریخ سوم بهمن ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایسنا، بهمن کشاورز با بیان اینکه نتایج آزمون وکالت سال ۹۶ نهایتا تا سوم بهمن ماه اعلام خواهد شد، گفت: اعلام نتایج آزمون وکالت با تعیین و تایید سهمیه ایثارگران ارتباط دارد که با سازمان سنجش و اتحادیه مرتبط نیست و هر زمان انجام شود نتایج اعلام خواهد شد. [/vc_column_text][vc_column_text]

کلید آزمون وکالت ۹۶

کلید آزمون وکالت ۹۶ در سایت سازمان سنجش قرار گرفته و می توانید آن را در وبسایت اختبار مشاهده کنید.[/vc_column_text][vc_column_text]

نتایج آزمون وکالت ۹۶ حداکثر تا هفته اول بهمن منتشر می‌شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری بهمن کشاورز از انتشار پاسخنامه آزمون وکالت ظرف ۲ روز آینده خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایلنا، بهمن کشاورز در مورد اینکه پاسخنامه آزمون وکالت ۹۶ چه زمانی از طریق سازمان سنجش منتشر خواهد شد، گفت:‌ پاسخنامه این آزمون ظرف یکی دو روز آینده از طریق سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به این پرسش که نتایج این آزمون چه زمانی اعلام خوهد شد، گفت: همانطور که قبلا گفته‌ام نهایت دو ماه بعد از برگزاری آزمون نتایج اعلام خواهد شد. [/vc_column_text][vc_raw_html css=”.vc_custom_1512298626898{margin-top: 30px !important;}”]JTNDaDMlM0UlRDklODUlRDglQUYlRDglQTclRDglQjElREElQTklMjAlRDklODUlRDklODglRDglQjElRDglQUYlMjAlRDklODYlREIlOEMlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQUMlRDklODclRDglQUElMjAlRDglQUIlRDglQTglRDglQUElMjAlRDklODYlRDglQTclRDklODUlMjAlRDglQTIlRDglQjIlRDklODUlRDklODglRDklODYlMjAlRDklODglREElQTklRDglQTclRDklODQlRDglQUElMjAlREIlQjklREIlQjYlMjAlM0ElM0MlMkZoMyUzRQ==[/vc_raw_html][vc_message message_box_style=”solid” message_box_color=”sandy_brown” icon_fontawesome=”fa fa-quote-right”]۱- اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس

۲- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

۳- هزینه ثبت نام مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ (هفتصدو پنجاه هزار) ریال

۴- اسکن عکس متقاضی:
داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید

تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت‌نام آنها توسط دیگران انجام می‌شود رخ داده است، تاکید می‌گردد علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۵- داوطلبانی که دارای معلولیت (نابینایی و کم بینایی) و ناتوانی جسمی – حرکتی از ناحیه دست می‌باشند (صرفاً جهت استفاده از منشی در جلسه آزمون) گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره از سازمان بهزیستی کشور را از قسمت مربوطه سیستم ثبت‌نام ارسال نمایند. لازم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ هیچ گونه سهمیه فوق العاده‌ای برای پذیرش این داوطلبان در آزمون وکالت ۹۶ در نظر گرفته نشده است و با ارائه این گواهی از نظر پذیرش در آزمون اولویتی برای فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد. [/vc_message][vc_raw_html css=”.vc_custom_1512298696040{margin-top: 30px !important;}”]JTNDaDMlM0UlMjAlRDglQjQlRDglQjElRDglQTclREIlOEMlRDglQjclMjAlRDglQjQlRDglQjElREElQTklRDglQUElMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTIlRDglQjIlRDklODUlRDklODglRDklODYlMjAlRDklODglREElQTklRDglQTclRDklODQlRDglQUElMjAlREIlQjklREIlQjYlMjAlM0ElM0MlMkZoMyUzRQ==[/vc_raw_html][vc_message icon_fontawesome=”fa fa-quote-left”]۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

۳- شرایط سنی: پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت‌نام سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۴- برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند. [/vc_message][vc_message message_box_color=”grey” icon_type=”openiconic” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-quote-right”]مهلت ثبت‌نام آزمون وکالت ۹۶ از امروز، یکشنبه ۲ مهر آغاز شده و تا پایان روز پنجشنبه ۱۳ مهرماه ادامه دارد.
[/vc_message][ult_content_box][/ult_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ult_content_box][vc_custom_heading text=”آخرین مطالب آزمون وکالت ۹۶” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23000170″ css=”.vc_custom_1511952502967{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”load-more” items_per_page=”3″ btn_title=”مطالب بیشتر” btn_style=”modern” btn_align=”center” grid_id=”vc_gid:1516600012716-1ce98e5aa3b2821be5e76a132848272e-2″ taxonomies=”2405″][/ult_content_box][/vc_column][/vc_row]

دکمه بازگشت به بالا
بستن