عنوان بخش: آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری


موسسه آموزش عالی آزاد چاووش - آزمون وکالت

ثبت نام اینترنتی کانون مرکز آزمون وکالت ۹۴

ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری مرکز

ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری مرکز

← ادامه نوشته

ظرفیت پذیرش حوزه های قضایی استان های تحت پوشش کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت 94

ظرفیت پذیرش حوزه های قضایی استان های تحت پوشش کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت ۹۴

کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد :

ظرفیت پذیرش حوزه های قضایی استان های تحت پوشش کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت ۹۴
و مدارک لازم برای ثبت نام از پذیرفته شدگان

← ادامه نوشته

اطلاعیه مهلت و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت 94 کانون وکلای دادگستری مرکز

مهلت و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد :

مهلت و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری مرکز

← ادامه نوشته

مصاحبه آقای امیر مسعود دلاوری رتبه یک آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای مرکزی

مصاحبه آقای امیر مسعود دلاوری رتبه یک آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای مرکزی

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری اختبار با آقای امیر مسعود دلاوری رتبه یک آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای مرکزی (اراک)

← ادامه نوشته

مصاحبه آقای احسان فرامرزی رتبه دوم آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای گلستان

مصاحبه آقای احسان فرامرزی رتبه دوم آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای گلستان

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری اختبار با آقای احسان فرامرزی رتبه دوم آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای گلستان

← ادامه نوشته

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری کردستان

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری کردستان

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری کردستان

← ادامه نوشته

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری قزوین

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری قزوین

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری قزوین

← ادامه نوشته

پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۴ کردستان

پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری کردستان فردا مشخص خواهند شد

کوروش فتحی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری کردستان در گفتگو با اختبار :

پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری کردستان فردا مشخص خواهند شد

← ادامه نوشته

شهرزاد بهرامی رتبه سوم آزمون وکالت ۹۴

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری اختبار با خانم شهرزاد بهرامی رتبه سوم آزمون وکالت ۹۴

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری اختبار با خانم شهرزاد بهرامی رتبه سوم آزمون وکالت ۹۴

شهرزاد بهرامی

← ادامه نوشته

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای بوشهر

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری بوشهر

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای بوشهر با انتشار دو اطلاعیه شیوه خاص و جدیدی را برای پذیرش کارآموز اعلام کرده است

← ادامه نوشته

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای مازندران

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری مازندران

← ادامه نوشته

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای البرز

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری البرز

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری البرز

← ادامه نوشته

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای فارس و کهکیلویه و بویراحمد

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویراحمد

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویراحمد

← ادامه نوشته

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای مرکز

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری مرکز

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری مرکز

اسامی ۱۰۰۲ نفر به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شده است

← ادامه نوشته

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری چهار محال و بختیاری

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۴ کانون وکلای دادگستری چهار محال و بختیاری

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری فقط اسامی ۱۵ نفر از ۲۰ نفر ظرفیت آزمون وکالت ۹۴ را اعلام کرد

← ادامه نوشته

Plagiarism Checker