عنوان بخش: منابع آزمون قضاوت

سایت اختبار - مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه

جزئیات و اسامی مدعوین مصاحبۀ علمی آزمون مرکز مشاوران ۱۳۹۳

مرکز امور مشاوران قوه قضائیه اعلام کرد:

مواد درسی، زمان و مکان مصاحبه علمی پذیرفته شدگان آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه ۱۳۹۲

به علاوۀ اسامی مدعوین به مصاحبه و تاریخ انجام مصاحبۀ هر یک از آنان

← ادامه نوشته

سایت حقوقی اختبار

[۲] مختصر در باب تعریف و اقسام عقود

[۲]  مختصر در باب تعریف و اقسام عقود[۱]

(مواد ۱۸۳ تا ۱۸۹ قانون مدنی)

. ← ادامه نوشته

سایت حقوقی اختبار

[۱] مختصر در باب حاکمیت قوانین مدنی ایران

اختبار – این نوشته حاوی بحث مختصری در باب حوزه ی حاکمیت قوانین مدنی ایران است که مطالعه ی آن برای دانشجویان می تواند مفید باشد.

برای مطالعه به ادامه ی نوشته بروید:

 [۱] مختصر در باب حاکمیت قوانین مدنی ایران

. ← ادامه نوشته

سایت اختبار - آزمون قضاوت

شیوه نامه و مجموعه سوالات مصاحبه علمی قضاوت سال گذشته

شیوه نامه مصاحبه علمی داوطلبان امر قضا

و مجموعه سوالات کیفری و حقوقی مصاحبه علمی قضاوت ۱۳۹۰

← ادامه نوشته