سه شنبه , ۹ شهریور ۱۳۹۵

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 92

Share Button

دفترچه انتخاب رشته آزمون ارشد 92

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1392 دانشگاه های سراسری را می توانید از سرورهای سایت اختبار دریافت کنید:

فصل اول: كليات و شرايط و ضوابط – دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 92

جدول شماره 1- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه علوم انساني
(صفحات 41 تا 45 ، کد 1126 مربوط به گرایش های حقوق است)

فصل سوم: پيوست ها – دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 92

برای دیدن تصاویر در اندازه ی بزرگ تر روی آن ها کلیک کنید:

کد رشته های گرایش حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد 1392

کد رشته های گرایش حقوق خصوصی – کارشناسی ارشد 1392

کد رشته های گرایش حقوق جزا - کارشناسی ارشد 1392

کد رشته های گرایش حقوق جزا – کارشناسی ارشد 1392

کد رشته های گرایش حقوق بین الملل - کارشناسی ارشد 1392

کد رشته های گرایش حقوق بین الملل – کارشناسی ارشد 1392