سه شنبه , ۹ شهریور ۱۳۹۵

اعلام اسامی تعدادی از قبول شدگان مصاحبه آزمون قضاوت

Share Button

مرکز جذب و آزمون قضاوت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه طی اطلاعیه ای اسامی تعدادی از پذیرفته شدگان مصاحبه ی آزمون قضاوت 1391 را اعلام کرد

به این وسیله اسامی تعدادی از قبول شدگان علمی که مصاحبه آنان مابین تاریخ های 15-08-1391 تا 21-10-1391 انجام شده است به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

ردیف
حرف اول نام خانوادگی
نام
کد ملی
1
ا
حامد
00-80852491
2
ا
میلاد
1990010539
3
ا
داود
1262390710
4
ا
روح اله
2301293041
5
ا
محمد
00-11466278
6
ا
سید فرید الدین
1288221207
7
ا
میثم
2064759859
8
ب
حجت
0-941665631
9
پ
محسن
4072380164
10
پ
مهدی
1063723671
11
پ
امیر عباس
3860122606
12
ج
امین
1091271909
13
ح
سید امیر
3873568748
14
خ
علی
0-938730304
15
خ
مجید
3674231603
16
خ
اکبر
4360067860
17
د
رضا
0-794877273
18
د
یاسر
2050197993
19
د
حسین
2280445395
20
د
جهانبخش
2229915894
21
د
سید هادی
4460001705
22
ر
کیانوش
00-75544466
23
ر
مجتبی
2092361074
24
ر
قاسم
0-385913461
25
ز
محمدعلی
00-76875377
26
ز
محمد علی
1292455462
27
ز
عمار
2391810733
28
ز
مهدی
2210005671
29
ز
حسن
5529641210
30
س
حسین
3621532021
31
س
حسین
0010656898
32
ش
فرج اله
1290916225
33
ش
محمد
2750621704
34
ش
محمدرضا
4133277570
35
ص
پوریا
2219181790
36
ص
سید قاسم
00-82983976
37
ض
عرفان
00-78429110
38
ع
علی
4818913898
39
ع
علی
0-410035671
40
ع
مرتضی
5029632395
41
غ
سعید
4372338511
42
غ
سید احمد
0323196446
43
ف
محسن
2649969970
44
ف
سعید
00-10630465
45
ف
سعید
5489392932
46
ق
پویا
4133184173
47
ق
علی
2064734082
48
ک
عباس
1292197269
49
ک
امین
1091321671
50
ک
محمد
2229970232
51
م
امید
0-944801390
52
م
صادق
1738510719
53
م
یعقوب
00-59255358
54
م
مجتبی
1189961628
55
م
علی اکبر
2432917881
56
م
محمد حسین
0-386112495
57
م
وحید
0-386318778
58
ن
مهدی
1292632402
59
ن
احسان
2121593209
60
ن
امیر
3256835783
61
ن
عباس
3258971889
62
ن
امیر حسین
1199278823
63
ن
هادی
1590059204
64
و
مصطفی
00-79027393
65
ه
سید امیر
2980167665
66
ی
مصطفی
4549919140