سه شنبه , ۹ شهریور ۱۳۹۵

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۲ کانون وکلای دادگستری – خراسان

Share Button

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۲
کانون وکلای دادگستری خراسان

بعلاوۀ اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی

برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای خراسان می توانید به سایت این کانون مراجعه کنید

 

رديف

نام خانوادگی

نام

ش شناسنامه

سهمیه آزاد

1.

اقنوم

مجتبي

7114

2.

اسدي

ابوالقاسم

1202

3.

رباط جزي

محمدرضا

920152368

4.

ابراهيمي

محسن

11642

5.

صادق زاده شيرازي

سميرا

1168

6.

شفاعتي

صفورا

4128

7.

ناصري

مهري

670191485

8.

اسمعيل زاده كيوي

رقيه

331

9.

نيرومندفيروزاباد

نوشين

84309

10.

زاده تراب

مرتضي

920555357

11.

نظري گوجگي استانه

ابوالقاسم

703

12.

سجادي فرخد

نفيسه

7974

13.

فولادين

علي اصغر

18961

14.

اندرزيان

هاشم

194

15.

فاتحي ابدال ابادي

حجت

720117781

16.

حسن نژادنامقي

زهره السادات

3422

17.

جعفري

مهدي

7720

18.

اصغرزاده

حميد

20823

19.

رحماني

مهدي

5236

20.

گوجه حصاري

عاطفه

4193

21.

صدقي

مصطفي

920567630

22.

انصاري كيان

زهرا

287

23.

عشقي

مسلم

266

24.

قتلويي طرقي

شعله

920806384

25.

جعفري

روح الله

920907172

26.

مهرابي

ولي الله

144

27.

قاسمي گجوان

زهره

94473

28.

جهانگيري

محمد

4353

29.

وكيل

فاطمه

920661351

30.

نظري

سيدسعيد

921301014

31.

فارسي بلوچ

بهاره

920775403

32.

عيسي

الياس

27210

33.

كيواني دلويي

نجمه

920582605

34.

حسيني مقدم

سيدرحيم

58

35.

دهشي گر

روح اله

31

36.

چشامي

شهين

357

37.

اربابي

حسين

196

38.

درويش ديزاوند

زهرا

3091

39.

ايلاتي

ازاده

678

40.

مسكين نژادتل اباد

حسن

890029989

41.

بيابانگردزاك

حسين

920954103

42.

براتيان دهقان

مريم

18651

43.

عسگرزاده طرقبه

مهدي

3306

44.

قاهره

عارفه

2655

45.

يزدان خواه

الهام

4129

46.

رحيمي

زهرا

630074259

47.

صالحي

مرتضي

920953964

48.

عيدي

حوا

3939

49.

سيدزاده

سيدمحمد

3719

50.

يوسفيان دستمالچي

اعظم

15103

51.

مسيبي

ليلا

67

52.

مرضيه

انا

21305

53.

زاهدي

مريم

3030

54.

سلمان زاده يزدي

اسكندر

21698

55.

معصومي زارع

فاطمه

641

56.

حقدادي

مهدي

920014232

57.

قيومي اناركي

راشين

25908

58.

برزگر

علي

7

59.

فردجمشيدي

خديجه

81289

60.

اللهي

مجيد

28093

61.

زيدانلو

زهره

271

62.

وهاب زاده موسوي

كيمياالسادات

19324

63.

ميرزايي

ياسر

1791

64.

مداح شورچه

معصومه

1001

65.

نجاتي

بهرام

36081

66.

جلال ابادي

ابوالفضل

1050188497

67.

غفاري زو

امينه

101394

68.

نصرت

افسانه

720164117

69.

جلالي

مريم

3055

70.

نارنجيان

مجيد

412

71.

كاظمي

عليرضا

780250087

72.

يعقوبي

مرجان

720007380

73.

فديشه يي

فرزانه

4310170145

74.

اراسته بريوانلو

عباس

19116

75.

خالقي فر

زينب

20

76.

زرين دست

فاطمه

2018

77.

ابدي

محمد

9908

78.

افشاركردستاني

ايدا

1627

79.

حسن زاده چوكانلو

حسن

860005801

80.

اميدوار

زهرا

11425

81.

چناري

احمد

920142958

82.

شجاعي

حسن

1602

83.

حاتم نژاد

فاطمه

920365426

84.

صديقي

مهسا

920736432

85.

فرشته پور

معصومه

1165

86.

ايوار

مريم

3609

87.

ميرزايي

ايمان

4988

88.

ملكي

مجيد

16813

89.

شاهين

الهام

9086

90.

حيدري

احمد

921609469

91.

نوري چوپان

فهيمه

11821

92.

طالبيان كرماني

سميرا

1264

93.

مدنيان

نجمه السادات

25437

94.

بخشي

مليحه

16130

95.

هاشميان

سيده مرضيه

17283

96.

صادقي دهشيري

زهرا

752

97.

نادريان

ندا

3758

98.

باخدا

امنه

5620

99.

زرينه

مرتضي

523

100.

محمدزاده

زكيه

920240089

101.

رسولي مقدم

جلال

16782

102.

فياضيان

مژگان

921401922

103.

فيضي علي دولي

مظاهر

16

104.

محمدي

الهام

317

105.

علي دادعبدل آبادي

ليلي

3244

106.

پيرزاده اول باغسياه

بتول

910017360

107.

بكاييان

محمدهادي

16329

108.

رحماني

مهدي

101

109.

تاج الدين لطف آبادي

امير

2416

110.

شتابي قوچان عتيق

مهدي

7372

111.

بازوبندي

پروين

2539

112.

معين درباري

نگين

17988

113.

علمداري

مجيد

749

سهمیه ایثارگران

114.      

شيروي

عباس

3

115.        

شيعه علي

رضا

68346

116.        

زينلي

مرضيه

63230

117.        

شعبانپور

علي اكبر

3

118.        

مينايي باشريك

زهره

59101

119.        

محمدپورنيرومند

سيروس

100

120.        

كريمي

جواد

301

 
 
اطلاعیۀ کانون وکلای دادگستری خراسان در مورد ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی به این شرح است:

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت
کانون وکلای دادگستری خراسان سال 1392

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام از پذيرفته شدگان:

قبول شدگان بايد به ترتيب رتبه و جدول زمانبندی شده که با توجه به نمره قبولی تنظيم گرديده ، در روزهای تعييني و رأس ساعت مقرر برای تشکيل پرونده و انتخاب محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با همراه داشتن مدارک ذيل در کانون وکلای دادگستری خراسان واقع در مشهد، بلوار قاضي طباطبائي، نبش قاضي طباطبائي 7 حضور به هم رسانند.

مـــدارک لازم :

1-  اصل وکپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي .

2-  اصل وکپی برابر اصل شده مدارک کارشناسی حقوق ، حقوق قضائی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی يا سطح 2 حوزه .

تبصره : متقاضيان از ارائه گواهی تعداد واحد گذرانده شده خودداری نمايند . مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه ، گواهی نامه موقت فارغ التحصيلی و يا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصيل در مورد متقاضی در آن درج شده ، مي باشد .

3-اصل و کپی برابر اصل شده کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم .

4- 12 قطعه عکس 4*3 ( آقايان الزاماً با کت و بانوان با رعايت پوشش اسلامی ) که مشخصات کامل متقاضی در پشت آن درج شده باشد.

5- اصل گواهی استفاده از سهميه ايثارگران ( حضور داوطلبانه درجبهه ، جانبازی ، آزادگی و شاهد ) .

 
تذّکــرات :

– چنانچه پذيرفته شدگان در روزهای تعيين شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هيچ اقدامی صورت نخواهد گرفت. پذيرفته شدگانی که در تاريخ های مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمايند درصورت تکميل ظرفيت محل هاي اشتغال و کارآموزی ، حق اولويت خود را نسبـت به انتخاب شهر از دست خواهند داد و حق اعتراض در اين خصوص را نخواهند داشت .

– حضور پذيرفته شدگان در روزهای تعيين شده و رأس ساعت اعلام شده الزامی است .

– نظر به اينكه اسامي قبول شدگان صرفا" براساس رتبه اعلامي توسط سازمان سنجش منتشر مي گردد و سازمان مذكور مدارك متقاضيان را بررسي ننموده چنانچه در روز ثبت نام پذيرفته شدگان ذيل فاقد شرايط مندرج در آگهي آزمون سال 92 و اين آگهي باشند از ثبت نام آنان خودداري و قبولي آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد .

– تمامی شرکت کنندگان برای دسترسی به ريز نمرات خود به نشانی اينترنتیwww.sanjesh.org  مراجعه نمايند.

– تأکيد می شود از مراجعه به کانون جهت دريافت ريز نمرات خودداری نمائيد.

– داوطلباني كه در حوزه کانون خراسان شرکت نموده اند اگر نسبت به نمرات خود اعتراض دارند ظرف 5 روز پس از اعلام نتيجه در روزنامه يا سايت از کارنامه خود پرينت تهيه و به کانون خراسان مراجعه و اعتــراض خود را در فرم مربوطه تنظيم و تحویل نمايند .

جدول برنامه زمانبندی ثبت نام

رديف

روز

تاريخ

ساعت

رديف سهميه      آزاد

رديف سهميه ايثارگر

1

شنبه

92/11/12

8:30

1 تا 8

1و2  

2

يك شنبه

92/11/13

8:30

9 تا 16

3و4

3

دوشنبه

92/11/14

8:30

17 تا 24

5و6

4

سه شنبه

92/11/15

8:30

25 تا 33

7

5

چهارشنبه

92/11/16

8:30

34 تا 43

6

پنج شنبه

92/11/17

8:30

44 تا 53

7

شنبه

92/11/19

8:30

54 تا 63

8

يك شنبه

92/11/20

8:30

64 تا 73

9

دوشنبه

92/11/21

8:30

74 تا 83

10

چهارشنبه

92/11/23

8:30

84 تا93

11

پنج شنبه

92/11/24

8:30

94تا 103

12

شنبه

92/11/26

8:30

104 تا 113

 

موفق باشید